Goście hotelu:

Jednorazowe, nieograniczone czasowo wejście do Kaszubskiej Oazy – 20 zł
(Sauna + łaźnia parowa + pokój relaksu + siłownia)

Goście spoza hotelu:

Jednogodzinny pobyt w Kaszubskiej Oazie – 30 zł
(Sauna + łaźnia parowa + pokój relaksu + siłownia)
Każda następna godzina – 10 zł

Karnet umożliwiający 10 wejść – 250 zł
(Karnet do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia)